Organisatie

De Raad komt driemaandelijks samen, op een dag en een tijdstip bepaald in de uitnodiging, voor een plenaire vergadering. De Raad komt, op vraag van de Regering, in plenaire sessie samen binnen de 15 werkdagen, telkens dat de Raad door de regering wordt gevraagd om een advies te geven.

De Raad van Gebruikers, zijn Voorzitter, zijn Secretariaat en de Minister mogen experts of andere personen ter raadpleging uitnodigen op de plenaire vergaderingen. Ze mogen ook studies bestellen om de Raad te helpen een gemotiveerd advies op te stellen.   

De Raad kan werkgroepen opstellen  om een specifiek probleem te bestuderen. De Raad duidt een rapporteur per werkgroep aan. Mensen die geen lid van de Raad zijn, mogen toch deelnemen aan de werkgroepen.

De werkgroepen rapporteren regelmatig over hun activiteiten aan de Raad.

De plenaire sessies en de werkgroepsessies zijn niet openbaar.